Apple Tüm Uygulamalar İçin Gizlilik Politikası Şartını Zorunlu Kıldı

3441
0
Paylaş:

Apple; yakın zamanda geliştiricilere hatırlattığı üzere, 3 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulama mağazasındaki tüm uygulamaların herkese açık bir gizlilik politikasını, mağaza aracılığıyla dağıtımı veya TestFlight hizmetiyle test edilmesini zorunlu kılacak. Apple gizlilik politikası; ne tür kişisel verilerin hangi yöntemlerle toplandığından tutulacağı süreye kadar çeşitli konularda kullanıcıların aydınlatılmasını zorunlu kılıyor. Bu gereksinim, Apple’ın App Store İnceleme Kılavuzu’na dahil edilerek mevcut uygulamaların güncellenmiş sürümlerinin yanı sıra tüm yeni uygulamalara da uygulanacak. Öncesinde yalnızca kullanıcı bilgilerini toplayan uygulamaların bir gizlilik politikasına sahip olması gerekiyordu.

Apple’ın önceki ihtiyaçları, Apple ve diğer uygulama mağazalarının Kaliforniya Başsavcısı ile yaptığı 2012’de yapılan Ortak İlkeler Sözleşmesi’yle uyumluydu.  Bu bildiride, platformlar kullanıcıların kişisel verilerinin toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını bariz bir şekilde açıklayan bir gizlilik politikasının gerekliliğinde anlaşmıştı. Programlar, uygulamaların (app) güvenlik uygulamalarının şeffaflığını desteklemek için uygulama geliştiricilerinin gizlilik politikasına mağazadan doğrudan bağlantı kurmasını sağlamayı da kabul etti. Son olarak programlar, eğer bir uygulama ilgili politikalarına uymazsa kullanıcılara bildirmek ve bu tür şikayetlere yanıt vermek amacıyla çözüm yolları üretmeyi de kabul etti.

Yeni “İlkeler”, 2012 yılında oluşturulan ilkeler üzerine kurulmakta ve gizlilik politikası gerekliliğini tüm uygulamalara, hatta hala test aşamasında olan kullanıcı bilgilerini ve uygulamalarını toplamamış faydalı uygulamalara bile yaymaktadır. İlkeler uyarınca, App Store Connect meta veri alanının politikayı içermesi ve uygulamanın kendisinde de politikanın bir bağlantısı olması gerekmektedir. Politika olmadan, uygulama incelenmeyecek ve Apple’ın mağazasında kullanıma sunulmayacaktır.

Yeni “Kılavuzlar” kapsamında, bir uygulamanın gizlilik politikası, uygulamanın hangi verileri topladığı, bu verilerin nasıl toplandığı ve nasıl kullanıldığı hususlarında açıklama içermelidir. Politika ayrıca, uygulama geliştiricisinin topladığı bilgileri ne kadar süreyle kullanacağını ve nasıl silineceği hususunda kullanıcıları aydınlatmasını şart koşmaktadır. İlkeler ayrıca, politikanın kullanıcılara, veri toplaması için verdikleri izinleri nasıl iptal edebileceklerini (mümkünse) ve toplanan verilerin silinmesi için nasıl talepte bulunacaklarını da belirtmelidir. Son olarak, politika, uygulamanın Apple’ın üçüncü kişilerle bilgi paylaşımı hakkında belirlemiş olduğu ilkelerin takip edileceğini ve verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin de bu hususa göre hareketi etmesi hususunun doğrulanmasını zorunlu tutmaktadır. Uygulamanın gizlilik politikası, Uygulama; Apple’ın ilkelerine göre daha yüksek veri koruması ihtiva ediyorsa, üçüncü kişilerin de bu hususa riayet etmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu duyuru, şirketlere mobil uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli platformlarda gizlilik alışkanlıklarını nasıl yönettiklerine dair geri bildirimde bulunmaları için hatırlatmadır.

Shanna Pearce & Pavel Sternberg

Paylaş:

Cevap bırakın