• 2
  Nis

  Kredi Kartı Bilgilerinin Saklanmasinin Üye İşyeri Açisindan Hukuki Sonuçlari Ve Riskleri

  3887
  0
  KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN SAKLANMASI Kredi kartlarına ilişkin bilgilerin saklanmasına ilişkin hukuki düzenleme Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 23. maddesinde yapılmıştır. Maddede yer alan “Üye işyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz.” ifadesi ile üye ...
 • 29
  Eyl

  KVKK Kapsamında Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

  4052
  0
  Aşağıda yer alan makale ile temel ilkeler ve uygulamadaki olası problemler ışığında KVK Kanunu mezkur madde 5’te sayılan yedi hukuki sebepten Veri Sorumlusunun meşru menfaati sebebi incelenecektir. Madde hükmüne göre İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde İlgili Kişinin rızası alınmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir. KVKK Madde 5-Kişisel Verilerin ...