Çekte Aval Usulü

9489
0
Paylaş:

TTK Madde 794 çek için aval kaydı koyulabileceğini düzenlemektedir.
TTK madde 818 ise poliçeye ilişkin hangi hükümlerin çek için uygulanabileceğini saymakta ve f1, g bendinde avalin şekil ve hükümlerine ilişkin 701 ve 702’inci maddenin de çekte uygulanabileceğini belirtmektedir. Avalin şekline ilişkin madde 701 hükmü şu şekildedir;

MADDE 701- (1) Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır.
(2) Aval “aval içindir” veya bununla eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve aval veren kişi tarafından imzalanır.
(3) Muhatabın veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere, poliçenin yüzüne atılan her imza aval şerhi sayılır.
(4) Kimin için verildiği belirtilmemişse aval, düzenleyici için verilmiş sayılır

Bu hükmün yanında Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin çekte aval şerhininin şekline ilişkin 2016/1885E. 2016/14824K. sayılı önemli bir kararı bulunmaktadır. Buna göre çekin ön yüzüne konulan keşideci imzası dışındaki her imza aval şerhi sayılacaktır. Çekin arka yüzünde ise avalin geçerli olabilmesi için kimin için olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Kimin için olduğu belirtilmeksizin çek arkasına aval olduğu belirtilerek imza atılması halinde geçerli bir avalden söz edilemeyecektir.

Bir diğer istisna ise Muhatabın çekte avalist olarak kabul edilmemesidir. Çekte, muhatabın kabul işlemini yapması yasaklanmıştır(Çekte Kabul Yasağı). Hamil yalnızca ödeme için muhataba başvurabilir. Muhatabın yasağa rağmen çekte vereceği kabul şerhi ise hiç yazılmamış sayılacaktır. Dolayısıyla, kabul yasağının sonucu olarak, çekte muhatap avalist olarak müracaat borçlusu olamayacaktır. Bu yasak yalnızca muhatap banka için geçerlidir; muhatap banka dışında başka bir banka avalist olarak çeke teminat verebilir. Muhatabın çeke aval vermesi halinde bu ibarenin ticaret hukuku ve borçlar hukuku anlamında bir değeri yoktur. İbare yazılmamış sayılır.

 

Paylaş:

Cevap bırakın