E-Ticaret

3572
0
Paylaş:

E-Ticaret konusunda en yaygın genel kabul görmüş tanım OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından 1997’de yapılan tanımdır; sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan, kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir.

  • Bu anlamda sözleşmenin yapıldığı ortam web sitesi veya herhangi bir elektronik veri aktarım platformu olabilecektir. Elektronik ticaretin temel araçları olarak Telefon, Faks, Televizyon, Bilgisayar, Elektronik ödeme ve para transferi sistemleri, Elektronik veri değişimi (Electronic Data Interchange-EDI), Sayısal Televizyon, İnternet, Telekomünikasyon, GSM örnek verilebilir. Ancak belirtmek gerekir ki normal bir ticari ilişkiye ait tarafların elektronik ortamda yazışmaları tek başına işlemi e-ticaret kapsamına sokmayacaktır. Bunun için en azından ürünün elektronik ortamda alıcılara sunulmak üzere sergilenmesi gerekmektedir
  • E-Ticaretin kapsamı bağlamında kapalı veya açık ağlar kullanılarak yapılabilecek iş ve ticaret aktiviteleri şu şekilde sıralanabilir: Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi, üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma, tanıtım, reklam ve bilgilendirme, sipariş verme, anlaşma/sözleşme yapma, elektronik banka işlemleri ve fon transferi, elektronik para ile ilgili işlemler, elektronik hisse alışverişi ve borsa, ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi, doğrudan tüketiciye pazarlama, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü taraf işlemleri, anında bilgi oluşturma ve aktarma, elektronik ortamda vergilendirme, fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunması ve transferi.

Ürün ve hizmetlerin siparişine ilişkin yapılan bu tanım borçların ifası aşamasını kapsamamakta sadece sözleşme yapılması aşamasını kapsamına almaktadır. Bu anlamda ürün tasarımı, üretilmesi, tanıtımın yapılması gibi işlemlerin sunumu doğrudan elektronik ortamda yer almalı iken sözleşme taraflarının sözleşmeden kaynaklı ifa borçları bu kapsamda olmasa da yapılan ticari işlem e-ticaret kapsamında değerlendirilebilecektir. Bunu dikkate alarak OECD, e-ticaret sürecini şu şekilde tanımlamıştır;

  • Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi,
  • Firmaların elektronik ortamda buluşması,
  • Ödeme sürecinin yerine getirilmesi,
  • Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, Satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi.

 

Kaynakça:

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721

http://www.elektronikticaretrehberi.com/e-ticaret_genel_bilgiler.php#bolum_1.1

 

 

Paylaş:

Cevap bırakın