21. YÜZYIL HUKUKÇULARI
“v.4.0”

Teknolojinin baş döndüren, yıkıcı bir hızla gelişmesi; yapay zeka, mekanik öğrenme, büyük veri ve özellikle blockchain teknolojisinin uygulama alanı bulması ile beraber, hukukun uygulama alanı da değişime zorlanmaktadır. Zira; dünyanın en değerli on şirketinden dokuzunun teknoloji şirketi olduğu ve “en iyi olan kazanır” kültürünün hakim olduğu milenium kuşağı tercihlerine odaklanan Netflix, eBay, Uber ve Bitcoin gibi peer to peer gelişmeler giderek yaygınlaşmakta; teknoloji kanun koyucuların, idarecilerin, yargıçların mevcut öğretilerine meydan okumaktadır. İçinde bulunduğumuz bu bilinmezler döneminde, diyebiliriz ki; 21. yüzyıl hukukçuları için daha yaratıcı ve yenilikçi bir hukuk anlayışı kaçınılmaz bir şart haline gelmiştir.

Mevcut hukuk fakültesi eğitiminde vurgulanan temel beceriler, derinlemesine analiz ve sentezler, maddi hukuk bilgisi ve politika konularını içermektedir. Bu anlamda hem hukuk sektöründe yerini bulan teknolojik yeniliklerin hem de bunların hukuki bir perspektifle değerlendirilmesinin geleneksel yaklaşımın potansiyelini aştığı görülmektedir.

Günümüz dünyasının sıkıntılarına çözüm sunmak adına hukukçular olarak; anlama kapasitemizi daha yükseklere çıkarmamız, geleceğin ekonomisine daha etkili hizmet sunulabilmesini sağlayacaktır. Ancak içinde bulunulan büyük ağın aktif bir parçası haline gelmek ve bugün tüm dünyayı kapsayan iletişim ağına bir değer katmak için bireylerin tek başına yetersiz kaldığı görülmektedir. Bugünün ve geleceğin insanının; kendi aklı, bedeni ve yetkinlikleriyle, parçası olduğu iletişim ağıyla bir bütün teşkil ettiği unutulmamalıdır. Bir insanın bilgi ve ilişki ağı ne kadar geniş, çeşitli ve yoğun olursa başarı şansı da o oranda yükselmektedir. Zira dünya bilginin fiber hızla serbest dolaştığı, etkileşimin had safhada olduğu, multidisiplinel takımların açık kaynak kodlu projelerle hizmet sektörüne öncülük yaptığı bir döneme evrilmektedir. Bu anlamda geleceğin dünyasında, ortak aklı en iyi kullanabilenlerin başarılı olacağı ortadadır.

Yayına başladığımız ilk günden itibaren yeniliği ve esnekliği şiar edinmiş Sanal Hukuk Platformu olarak; temel amacımız geleneksel öğreti ile boğulmuş yenilikçi hukukçuları; yer yer diğer alanlardan bireyler ile iletişime geçirerek bir ortak üretim platformu oluşturmaktır. Başarılı bir şekilde uygulayabildiğimiz takdirde bu platform modeli ile farklı becerilere ve deneyime sahip hukukçular ile esnek ve erişilebilir bir bilgi topluluğunun oluşturulmasını umuyoruz. Zira düşüncemize göre hukuki doktrinler, norm ve kavramlar paylaşım platformları ve peer-to-peer gelişmelere uygun olarak yeniden değerlendirilmelidir. Bu tür bir yaklaşımın, hukuk fakültesi boyunca sağlam bir hayat perspektifi kazanmış olsa dahi; uygulamada, kutunun içinde düşünmeye mecbur edilmiş hukukçular için, kollektif bir farkındalık yaratarak onların yenilikçi bir perspektife ulaşmalarını sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

Çok yakın bir zamana kadar bilginin tüketim merkezi, büyük medya organlarının neşrine bağlı iken; toplumun giderek artan bir oranda kalabalık tarafından oluşturulan, üretilen ve tüketilen bilgiye itibar etmesi ve bu kalabalık yapıların temel olarak gazeteci, medya ve diğer aracıları ortadan kaldırıyor olmasının bilincinde; geniş tabanlı bir hukuki üretim platformu kurarak, gerçek zamanlı evrensel bilgi alışverişine olanak tanımayı ümit ediyoruz.

Sanal Hukuk Platformu

Mevcut hukuk sistemini teknolojik yenilikler perspektifinde yeniden ele almak, farklı disiplinlerle inovatif ortak bir akılla etkili çözümler üretmek, fiziki sınırları aşan sanal bir değerler ağına katılmak istiyorsan hala neyi bekliyorsun?

Aramıza Katıl
Aramıza Katıl