Ödeme Kuruluşlarının Hukuki Sorumlulukları

4166
0
Paylaş:

Ödeme Kuruluşlarının hukuki sorumlulukları belirlenirken kuruluşların ilişkide bulundukları taraflar dikkate alınarak hukuki ilişkiler nisbi olarak ele alınmalıdır. Bu anlamda ödeme kuruluşlarının;

1-Gönderen ile,

2-Alıcı ile,

3-Kullanıcı ile olan sorumlulukları ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

1- Ödeme Kuruluşları ile Gönderen Arasındaki İlişki

Ödeme kuruluşlarının kimlik tanımlama işlemini gönderen tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcıya uygun şekilde yapılması halinde bu işlem doğru yapılmış kabul edilmektedir.

Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından kimlik tanımlayıcıya ilave bilgiler verilmiş olsa dahi, ödeme kuruluşu ödeme işleminin sadece kimlik tanımlayıcı ile gerçekleştirilmesinden sorumlu olmaktadır.

Ödeme emrinin gönderen tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, gönderenin ödeme kuruluşu, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderene karşı sorumludur. Gönderenin ödeme kuruluşu alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını ödeme hesabına kanuna uygun olarak aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden alıcının ödeme kuruluşu sorumlu olur.

Gönderenin ödeme kuruluşunun sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade edilir ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabı eski durumuna getirilir.

2- Ödeme Kuruluşları ile Alıcı Arasındaki İlişki

Alıcının ödeme kuruluşu, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde alıcının ödeme kuruluşu ödeme emrinin kanuna uygun şekilde gönderenin ödeme kuruluşuna doğru olarak gönderilmesinden alıcıya karşı sorumludur.

Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme emrini gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderenin ödeme kuruluşunun sorumlu olur.

Alıcının ödeme kuruluşunun sorumlu olduğu hallerde, alıcının ödeme kuruluşu, ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

3- Ödeme Kuruluşları ile Kullanıcı Arasındaki İlişki

Ödeme kuruluşları, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ödeme hizmeti kullanıcısının ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi ödeme hizmeti kullanıcısına karşı sorumludur.

Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde de ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden ödeme kuruluşu sorumlu tutulamamaktadır.

Ödeme Kuruluşlarının Diğer Yükümlülükleri

Gönderenin ödeme kuruluşu, hatalı ödeme işlemine konu olan fonları geri almak için gereken işlemleri yapar. Sözleşmede kararlaştırılmış olması halinde, ödeme kuruluşu fonun geri alınması için, ödeme hizmeti kullanıcısından ücret talep edebilir.

Ödeme emrinin gönderen veya alıcı tarafından verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde gönderenin ödeme kuruluşu, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde işlemin gerçekleştirilmemesinin veya hatalı gerçekleştirilmesinin nedenlerini tespit eder ve sonucunu gönderene bildirir.

Şikayet ve İtirazlar

Ödeme kuruluşları, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme hizmetiyle ilgili olarak yapacakları şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde ödeme hizmeti kullanıcılarının başvuru yöntemi kullanılarak kanıtlanabilir ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmeti kullanıcılarının şikâyet ve itirazlarının ilgili birimlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

Paylaş:

Cevap bırakın