VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı!

2515
0
Paylaş:

Son zamanların en gözde konusu olan; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle uygulamaya konulan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi VERBİS kayıt süresi beklendiği gibi uzatıldı. Bilindiği üzere yıllık toplam çalışan sayısı 50’den fazla olan ya da bir önceki yıla ait mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’yi aşan şirketler için son kayıt süresi 30 Eylül 2019 tarihiydi. Ancak bu süre kurul tarafından bugün yayınlanan kararla birlikte 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı. Erteleme kararı kamoyu tarafından uzun süredir bekleniyordu. İşte açıklamanın detayları:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına, Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Paylaş:

Cevap bırakın