Verbis Kayıt Tarihleri

5648
0
Paylaş:

Merakla beklenen VERBİS sistemi; Kişisel Verileri Koruma kurumunun 19/07/2018 tarihli 2018/18 nolu kararıyla uygulamaya konuldu.  Uzun süredir beklenen Veri Sorumlulari Sicili Kayit hakkındaki düzenlemenin detayları henüz net olarak belli olmamakla beraber, VERBİS kayit sürecinin 12 ayla sınırlı olması Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumluluk sürecini hızlandıracağı öngörülmektedir. VERBİS nedir? VERBİS Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kaydolması gereken bir sicil tıpkı elektronik ticaret faaliyeti için kaydolunan ETBİS gibi. Üstelik kamuya da açık, yani bir vatandaş olarak her hangi bir şirket ya da kamu kurumu hangi verilerimizi işliyor, öğrenebiliyoruz. Bu adresten siz de sorgulama yapabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 16. Maddesinde Kurulun gözetiminde kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulacağı belirtilmişti. Ancak 2016’dan beri adı olup da kendisi olmayan bu sicil, 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulamaya konuldu. Peki VERBİS kayıt işlemleri nedir, nasıl gerçekleştirilir?

VERBİS; kişisel veri işleyen gerçek (doktor,danışman vb.) ve tüzel kişilerin, işledikleri kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yaparak kaydolmaları gereken halka açık bir sicil. VERBİS’e kayıt Kurumun internet sitesi www.kvkk.gov.tr ‘den yapılıyor. Siteye giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan VERBİS butonuna tıklayarak kaydı başlatıyoruz.

Karşımıza çıkan ekranda kayıt için seçenekler mevcut:

  • Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi,
  • Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları

olmak üzere 3 farklı yapı şeklinde kurgulanmış.

Aslında kayıt iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle sisteme başvuru yapmanız gerekiyor. Bu başvuruyu kategorilere göre; ‘’Veri sorumlusu yöneticisi ya da veri sorumlusu temsilcisi veya kamu kurumlarınca belirlenen koordinasyon görevlisi istenen bilgileri girerek sistem üzerinden oluşturulan başvuru formunu ıslak imzalı şekilde kuruma iletmekle tamamlamış oluyor. Ya da kep adresinden Kurumun kep adresine göndermeniz yeterli.

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla ya da yıllık mali bilanço toplamı yirmi beş milyon türk lirasından fazla olan gerçek ve tüzel kişilerin veri sorumluları siciline 01.10.2018 tarihinden itibaren kayıt olma zorunluluğu bulunmaktadır. Kararın detayları:

Verbis Kayit Tarihleri İlgili Karar

”Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı

Karar Tarihi: 19/07/2018
Karar No: 2018/88
Konu Özeti: Sicile kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” hükmü ile Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.” hükmü göz önünde bulundurularak;

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne, (*** Bu süre 31.12.2019 tarihine ertelenmiştir. Erteleme kararı için tıklayınız)

– Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,

– Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne

– Bu kararın Kurum internet sayfası ile Resmi Gazetede yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Veri Sorumlulari Sicili Kayit Tarihleri

VERBİS kayıt tarihleri

VERBİS Kayıt Tarihleri Güncellenmiştir.

Paylaş:

Cevap bırakın