Webtapu Sistemi ve İşlem Yapılamaz Beyanı

3720
0
Paylaş:

E-devlet uygulamasının yaygınlaştırılması politikası çerçevesinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün “Tapunun Kısayolu” sloganı ile hayata geçirdiği WebTapu Sistemi uygulaması özellikle işlem yapılamaz beyanı konulmasını sağlayarak Türkiye genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu sistem e-devlet ile entegre bir sistem olduğundan sadece gerçek kişileri kapsamakta taşınmaz sahibi tüzel kişiler bu sistemi kullanamamaktadır. Aynı şekilde gerçek kişi taşınmaz sahipleri tarafından web tapu sistemi üzerinden yapılacak yetkilendirme işlemi de sadece gerçek kişilere yöneliktir. Yani Webtapu üzerinden tüzel kişilere bu yönde bir yetkilendirme sunulamamaktadır.

Sistemde tapu müdürlüklerince web tapudan gelen başvurular yetkili memura havale edilmekte, memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra işlemi gerçekleştirecek kişiye tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS olarak bildirilmektedir. Kişiler elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yapabilmektedir. Başvurunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebilmekte, harç ve döner sermaye gibi bedeller online ortamda ödenebilmektedir.

Webtapu Sisteminde Hangi İşlemler Yapılabilmektedir?

  • Bilgi Alma: Gerçek kişiler kendi adlarına kayıtlı olan taşınmazları liste halinde görebilmekte, bu taşınmazlara ait tapu ve konum bilgilerini inceleyebilmektedir. Ayrıca taşınmazı bulunmayan kişilere de taşınmazı bulunmadığına ilişkin belge sağlanmaktadır.
  • Başvuru: Yeni işlemler için başvuru yapmak, mevcut başvuruları takip etmek, mevcut bir başvuruya yeni belge eklemek, başvuruları iptal etmek ve hatta tapu ve kadastro harcı ödenerek döner sermaye hizmet bedeli ödemesi yapabilmek mümkün hale getirilmiştir. Ancak işlemler tapu müdürlüğünde başlatılmış ise iptal işlemi web tapu sistemi üzerinden gerçekleştirilememektedir, bunun için müdürlüğe gidilmesi gerekmektedir.
  • İşlem Yapılamaz Beyan İşlemi: Taşınmaz sahibinin, taşınmazın tapu sicil kaydı üzerinde kendisi olmadan, vekaletname ile hiçbir işlem yapamaması için tapu müdürlüklerine web-tabu sistemi üzerinden verdiği beyandır. Bu uygulama ile sahtecilik işlemlerine karşı önlem alınmak istenmiştir. Artık noterden vekaletname alınmış dahi olsa taşınmaza ilişkin işlemlerin yapılması Webtapu üzerinden yasaklanabilmekte ve bu yasak kaldırılabilmektedir.
  • Yetki İşlemleri: Yetki verilecek kişinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı ile baba adı ve geçerli cep telefonu numarası girilerek üçüncü kişilere yetki devri sağlanabilmektedir. Yetkilendirme işlemlerinin bilgi alma işlemleri ile sınırlı olduğu ifade edilmelidir. Dolayısıyla yetki işlemi ile üçüncü kişilere başvuru imkanı tanınmamaktadır. Diğer taraftan verilen yetkiler sistem üzerinden kolaylıkla kaldırılabilmektedir.
  • Belge Doğrulama: Belge doğrulama bölümünden Webtapu sistemi üzerinden üretilen belgelerin doğruluğu sorgulanabilmektedir.

Emlak Şirketleri Sistemi Kullanabilecek midir?

Tüzel kişilerin sistemi kullanması mümkün olmamakla beraber emlak şirketlerine yönelik özel bir düzenleme planlanmakta olup 2018 Mayıs ayı itibarıyla Kocaeli ili ve çevresinde pilot uygulama ile emlak firmalarının da bu sisteme entegrasyonu sağlanmak istenmektedir.  Webtapu sistemi tamamıyla uygulamaya geçecek olursa sadece yetkili emlak danışmanları tarafından kullanılabilecek olup haksız rekabetin de önüne geçilmesi planlanmaktadır. Pilot uygulamaya ilişkin değerlendirmeler 2018 yılı sonuna kadar yapılacak olup, Müdürlükçe muhtemel bir başlangıç tarihi verilememektedir. Tüzel kişilerce taşınmaz bilgilerinin edinilmesi durumu mevcut ilgili Müdürlükten alınacak izin ile TAKBİS sistemi üzerinden sağlanmaya devam etmektedir.

İşlem Yapılamaz Beyanının Vekaletnameler Üzerindeki Etkisi?

Söz konusu durum vekaletname ile yapılan işlemlerin uygulanmasında olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Zira vekaletnamenin noterce verilmiş olmasına karşın işlem yapılamaz beyanı söz konusu herhangi bir vekaletnamenin varlığını yetersiz kılmakta, taşınmaz sahibinin tapuda huzurda bulunmadığı herhangi bir işlemin yapılmasını etkisiz bırakmaktadır. Yeni uygulamanın sahtekarlıkları önlemek amacı taşıdığı söylenebilmekle birlikte böyle bir beyanname karşısında vekaletnamenin geçerliliğinin ne şekilde etkileneceği de tartışma konusudur. Zira vekalet sözleşmeleri basit bir irade beyanı ile feshedilebilmekte olup, herhangi bir şekil şartı sadece ispat fonksiyonu taşımaktadır. Bu anlamda işlem yapılamaz beyanı feshe yönelik bir irade beyanı olarak değerlendirilebilecek midir?

Son olarak aldıkları vekaletnameye dayanarak işlem yapmak isteyen vekillerin de kötü niyetli satıcılara karşı saldırıya açık bırakıldıkları ifade edilmelidir. Uygulamada birçok emlak şirketi satış vaadi sözleşmesi yaparak satıcılardan aldıkları vekaletname ile satışları vekalet verenler adına gerçekleştirmekte, otomatik olarak belirli bir komisyonu kendilerine almaktadırlar. Aldığı vekaletnameye dayanarak işlem yapan emlak şirketlerinin kötü niyetli satıcıların işlem yapılamaz beyanlarına karşı nasıl bir mekanizma geliştirecekleri de merak konusudur. Satıcılara bu şekilde bir imkan bırakmak uyuşmazlıkların artmasına sebep olabilecek ve uzun süren yargılama süreçleri, bu sürede taşınmazın üçüncü kişilere devri gibi işlemler ile ikincil hak kayıplarına sebep olabilecektir.

 

 

Paylaş:

Cevap bırakın