Google Youtube Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi

4084
0
Paylaş:

Google ve YouTube, geniş bir kitle tarafından kolay erişilebilir olması sebebiyle reklamcılık sektöründe çok rağbet edilen internet platformları haline gelmiştir. Peki Youtube, Google reklam vergi nedir, nasıl hesaplanır?  Google; Google AdWords ve AdSense ile web site sahiplerine reklam alım ve satım hizmeti vermektedir. YouTube, yayın içi (in-stream), yayın dışı, TrueView video/ discovery ve bumber reklamlar aracılığıyla YouTuberlar  (içerik üreticiler ) ve reklam verenlere hizmet alım ve satımında bulunmaktadır. YouTuberlar ürettikleri özgün içerikler vasıtasıyla görüntülenme, tıklanma ve etkileşim istatistiklerine göre kazanç elde etmektedirler. Böylece internet kullanıcıları web siteleri ve ürettikleri özgün video/içeriklerle Google Ads sistemine dahil olarak bedel karşılığında reklam yayıncılığına aracılık etmektedirler. Ülkemizde son iki yılda YouTube, Google ve Facebook gibi platformlarda reklam yayınlayan KOBİ’lerin sayısının iki katına çıkması ve pek çok işletmenin en az 15 TL günlük reklam bütçesiyle yerel kampanyalara başlaması buna karşılık Youtuber ve web site sahiplerinin kazanç elde etmesi internet reklam gelirlerinin vergilendirilmesi hususunu gündeme getirmiştir. Bu bağlamda  internet üzerinden kazanç elde edenlere Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. Bununla birlikte geçtiğimiz ay Google, YouTube, Facebook  gibi internet ortamlarında verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi hakkında resmi gazetede 18   Aralık 2018 tarih ve 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  yayımlanmıştır.

Söz konusu karara göre  internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak reklam  hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine vasıta olanlara yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın 01/01/2019 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür.Buna göre;

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda stopaj yapılacaktır:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.  maddesi kapsamında yapılan ödemelerden (Gerçek kişilere,dernek ve vakıflara yapılan ödemeler ) % 15

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemelerden (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler, Google Adwords  ) % 15

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemelerden (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler ) % 0

Yasal düzenlemeye göre vergi kesintisi reklam verilen şirketin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın yapılacaktır. Ayrıca reklamı veren Türkiye’de mukim şirket, Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi  mükellefinden birisi olabilir. Bu mükellefiyetlerden birisine sahip olan şirket yurtdışında mukim  (dar mükellef) şirketlere reklam verdiğinde bu stopajı yapacaktır. Fakat eğer ülkemizde mukim bir şirket üzerinden reklam verirse stopaj yapılmayacaktır. Zira stopaj yapılması halinde çifte vergilendirmeye sebep olabilecektir.

Google LLC ‘nin Türkiye’de Vergi Ödeme Yükümlülüğü

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  Google şirketinin vergi sorumluluğuna yönelik herhangi bir yaptırım getirilmemiştir. Daha çok AdWords kullanıcılarının vergilendirilmesine ilişkin hükümler getirilmiştir. Keza Google LLC, ülkemizde Adwords paneli kullanan ve firma hesabı olmayan birçok kişiye aşağıdaki e-postayı göndermiştir.

1 Haziran 2018’den itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’deki tüm AdWords hesapları işletme hesabı olarak kabul edilecektir. İşletme hesabı türüne sahip olmanız AdWords hesabınızın ticari amaçlarla kullanıldığı anlamına gelir. Kurumsal tüzel kişiliklerin, satış ortaklarının, adi şirketlerin, serbest çalışan satıcıların ve iş ortaklıklarının işletme hesabı olabilir. İşletme hesapları için AdWords ödemeleri alırken Katma Değer Vergisi almayız. İşletmelerin tabi olduğu Hizmet Şartları uyarınca Türkiye’de ödemekle yükümlü olduğunuz vergilerin hesaplanması ve ödemesinin yapılmasından siz sorumlu olursunuz. AdWords hizmetlerini ticari olmayan amaçlarla kullanıyorsanız hizmetin kullanımını sona erdirmeli ve AdWords hesabınızı iptal etmelisiniz.

Google bu e-postadan  sonra tüm hesapların ticari hesap olarak nitelendirileceğini ancak karşılıklı yapılan bu ticarette kendisinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını ifade etmiştir. Oysa Google yurtdışından hizmet satmaktadır dolayısıyla verdiği hizmet KDV’ye tabidir. Müstekar yargı kararlarına  ve maliye idaresinin görüşüne göre; eğer bir mal veya hizmetin fiyatında KDV belirtilmemiş ise o mal veya hizmetin fiyatında KDV dahil olarak hesaplandığı kabul edilir. Ayrıca KDV tahsilatı yapılmaz.

Google sattığı hizmet karşılığında AdWords kullanıcılarına fatura düzenlememekte,  basit bir ekstre göndermektedir. Haliyle aldığı hizmet karşılığında ödeme yapan kullanıcılar bu ödemeyi işletme hesaplarına gider olarak yansıtamamaktadırlar. Bu yönde yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır. Yaptığımız araştırmalara göre maliye idaresinin gider pusulası düzenleme tavsiyesi olsa da bunun yasal bir alt yapısı henüz mevcut değildir.

Reklam Gelirlerinin Usulüne Uygun Ödenmemesi Halinde Cezai Yaptırımlar

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen mükelleflerin, sorumlu oldukları vergileri ödememeleri halinde kendilerine uygulanacak cezai yaptırımlar Vergi Usül Kanunu’nun 344. maddesinde vergi ziyai cezası başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre mükellefler:

  • Vergilendirme görevini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi halinde vergi ziyai cezası ve gecikme faizi;
  • Gerçeğe aykırı beyan vermesi halinde vergi ziyai cezası ve gecikme faizi ödemekle yükümlüdürler.

Bununla birlikte vergi kanunlarına göre düzenlenen ve tutulan defter ve kayıtların hukuka uygun düzenlenmemesi, yok edilmesi, tahrif edilmesi; defter ve kayıtlarda hile yapılması, sahte fatura düzenlenmesi halinde ise – suçun işlenişinin  kendine has özellikleri saklı kalmak üzere – vergi ziyai ceza 3 katı ve vergi kaçakçılığı suçu kapsamında Ceza Muhakemeleri Kanunu genel hükümleri uyarınca mükellefler hapis cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca mükellefler, tarh edilen vergi ve vergi ziyaı cezası için tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunabilir veya Vergi Mahkemeleri’ne başvurabilirler. Ancak hukuka aykırı eylem  “vergi kaçaklığı suçu”  kapsamında değerlendirilmişse uzlaşma yolu kapalıdır.

Paylaş:

Cevap bırakın